Tour

Nov 22, 2018
PALOMA - GRANDE SALLE
Nimes, France
Nov 23, 2018
Teatro Regio
Parma, Italy
Nov 24, 2018
Halle 622
Zürich, Switzerland
Nov 26, 2018
NOSPR
Katowice, Poland
Nov 27, 2018
Klub Stodoła
Warszawa, Poland
Nov 30, 2018
Tollhaus Kulturzentrum e.V.
Karlsruhe, Germany
Dec 01, 2018
Philarmonie im Gasteig
Munchen, Germany
Dec 04, 2018
Eventim Apollo, Hammersmith
London, United Kingdom
Dec 05, 2018
Eventim Apollo, Hammersmith
London, United Kingdom
Feb 15, 2019
AFAS Live
Amsterdam, Netherlands